Obchodní podmínky

Úvod:

Odesláním poptávky  fotografických služeb přes formulář klient souhlasí s následujícími obchodnímami.A berete na vědomí v případě porušení obchodních podmínek může dojítke zrušení fotografování, nebo následné zaplacení poplatků za vzniklé škody.

Taktéž klient prohlašuje že údaje jsou správně a pravdivě napsány a nejsou falešné výjma věku.

NEBEREME OHLED NA NEZNALOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ANI ŽE JSTE SI JE NEPŘEČTELI!

V případě řešení občanskoprávního sporu bude z obchodních podmínek taktéž citováno.

Klient má vlastnické právo na fotografie nikoli (autorské) je tedy zakázáno tedy fotografie ořezávat,měnit či jinak upravovat.

Taktéž je zakázáno samovolně mazat či stříhat reklamní či ochranné známky.

Taktéž fotografie nemůžete používat ke komerčním účelům bez souhlasu fotografa.

Klient odesláním poptávky souhlasí s zpracováním osobních údajů (dále GDPR) podle nařízení 2016/679 o osobích údajích.

Více na webu v sekci GDPR. Taktéž klient souhlasí s vložením fotografií do alba v aplikaci Zonerama.cz kde budou zálohovány pod heslem.

kde následně klient si fotografie může vyzvednout. Fotografie které vyfotím, nezveřejnuji nikam bez Vašeho souhlasu. Pokud ale budete souhlasit

s veřejněním fotografií mohou být uveřejněni na sociální sítě Facebook, Instagram nebo na web jako porfolio. Dále níže TFP- Time for print

Nabízené služby:

  Veškeré nabízené služby naleznete kliknutím zde.

Odeslání poptávky: 

Pokud máte zájem o fotografování je potřeba nejprve poslat poptávku kterou naleznete v menu pod názvem objednat se nebo odesláním  poptávky na email. Odesláním poptávky beru na vědomí že máte zájem o fotografování a na základě Vaší poptávky se Vám ozvu s nabídkouFotografování je potrvzeno zasláním zálohy na uvedené číslo účtu v kontaktech. V  případě že není potvrzeno fotograf, si může zajistit focení s jiným klientem.

Záloha za fotografování:

Cena zálohy přeurčuje fotograf, dle situace a místa fotografování. Fotograf si může říci maximálně polovinu z fotografování.  Minimálně si   může říci buď částku za dopravu nebo 15% z celkové částky fotografování.

Zrušení fotografování:

          Zrušení fotografování je možné minimálně 2 dny před focením. Pokud ale focení je zrušeno mimo tento limit, klient nemá nárok na vrácení zaplacené zálohy.

Zrušení fotgrafování se bere že klient napíše email na: domyfotograf@gmail.com nebo zruší fotografování na tel.: 737863760. V případě že fotograf z nějakého důvodu fotografování zruší, tak klientovy vrátí celou částku zálohy která mu byla zaslána.

Fotografování:

    Fotografování z pravidla trvá 1-3 hodiny (kromě akcí, sešlostí,událostí atd..)

    Časový harmonogram focení naleznete v ceníku.

    Pokud je osoba mladší 16 cti let bez doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce

     musí mít osoba souhlas že může být fotografována a zpracováním osobních údajů. Tento formulář naleznete na webu.

Zpracovávání fotografií:

       Výběr fotografií lze uskutečnit přes stránku Zonerama kam fotograf fotografie vloží s přístupovým heslem které Vám následně předá a fotografie si budete moci vybrat.

      Při výběru fotografií nelze fotografie stahovat pouze zobrazovat. Je na klientovy kolik počet fotografií si vybere pak následně mu bude naúčtováno  dle ceníku (viz web)

     Úprava fotografií trvá z pravidla 14 dnů nebo týden podle počtu fotografií. V úpravě fotografií

     je zahrnuto úprava jasu, kontrastu a dalších fotografických nedostatků a následné vložení na stránku zonerama.cz kde je následně vystaveno heslo.

Předání fotografií:

     Fotograf předá album přes odkaz s vystaveným heslem klientovy. Klient si fotografie skontroluje a pokud fotografie budou v pořádku, klient uhradí částku za fotografování. Klient má povinnost uhradit částku po schválení upravených fotografií a to 7 dnů od schválení jinak má fotograf právo na  udělení manipulačního poplatku nebo předání do občansko právního sporu.

Fotografie tatéž lze vyvolat nebo předat na USB- Flash disk, CD za stanovený poplatek

Více informací v ceníku. Pokud chcete fotografie touto formou budou Vám předání  na adrese fotografa za platbu ihned hotovostí.

Záloha fotografií:

    Záloha fotografií je určena pro znovu stažení fotografií klientem pokud si klient fotografie klient špatnou náhodou vymaže. Záloha fotografií trvá 2. měsíce od vložení fotografií na stránku Zonerama.cz. Následně po 2 měsících fotografie fotograf smaže.

Jestliže klient si nepřeje zálohování fotografií lze je předat jiným způsobem a fotografie nezálohovat tím příjdete o zálohu a moci fotky si udržet na webu DomyFoto. V případě že nemáte zájem o zálohování nahlašte to předem fotografovy. V případě že fotografie už zálohuji a nechcete aby  fotografie byly zálohovány tak mrkněte více info GDPR. 

Reklamace:

   Reklamaci lze uplatit při předávání fotografií a to při kontrole fotografií nakonci.

   Zde lze uplatit reklamaci a následně požadovat opravu fotografií nebo znovu nafocení.

   V případě že klient fotografie schválí a poté bude požadovat reklamaci tak reklamace mu nebude uznána.

Zodpovědnost za fotografování akcí, událostí atd.. 

   Pořadatel akce který si fotografa objednává nebo poptává  má povinnost před akcí, událostí, sešlostí obeznámit veřejnost nebo zajistit souhlasy účasníků o  fotografování na této akci. Fotograf nebere zodpovědnost  za nespokojenost účasníků akce že nechtějí být foceni. V případě sporu je potřeba aby se účasník obrátil na pořadatele který má právo s nakládáním fotografií na internetu. Úloha fotografa je fotografie vyfotit,upravit a následně předat přes systém o kterém byl pořadatel obeznámen v obchodních podmínkách. Jestliže pořadatel udělí fotografovy svolení o využití fotografií, bere zodpovědnost za jakoukoli stížnost. Fotograf  neřeší jakékoli spory s veřejností akce. 

Spolupráce TFP- Time for print

    Spolupráce Time for print je mezi fotografem a fyzickou osobou. Fyzické osobě musí být minimálně 15 let, lze udělit i vyjímku jesliže zákonní zástupci s tím souhlasí.

   TFP Spolupráce je o fotografování zdarma. Ze strany fotografa i fyzické osoby.

  Fyzická osoba má právo fotografie využít pro svoje potřeby nikoli komerční zdarma.

 Fotograf má právo vyfocené fotografie využít bez souhlasu fotografované osoby (fyzické osoby)

 TFP Spolupráce je zahájena podepsáním smlouvy (dohody o spolupráci TFP)

Jestliže osobě je méně jak 18 let, musí být obeznámen zákonný zástupce. Formulíř o spolupráci TFP může ale osoba starší 15 ti let vyplnit sama.

Jestliže osoba je mladší 15 cti let musí formulář vyplnit zákonný zástupce.

Závěrečké ustanovení:

Taktéž klient objednáním služby souhlasí se zpracováním osobních údajů dle nařízení 679/2016 EU.

                                                                                            Více nalezntete na: http://www.domyfoto.cz/gdpr/.

Klient byl obeznámen s obchodními podmínkami, a objednáním služby s nimi souhlasí.

Jestliže klient nesouhlasí s obchodními podmínkami nebo poruší tyto obchodní podmínky lze fotografování zrušit bez nároku na vrácení zálohy a udělení manipulačního poplatku.

V platnosti od 2.1.2019                                                                   V Hrádku nad Nisou                                                                  Vyhotovil: Dominik Voksa (DomyFoto)