Obchodní podmínky: 

Úvod:

Odesláním poptávky  fotografických služeb přes formulář klient souhlasí s následujícími obchodnímami.A berete na vědomí v případě porušení obchodních podmínek může dojítke zrušení fotografování, nebo následné zaplacení poplatků za vzniklé škody.

Taktéž klient prohlašuje že údaje jsou správně a pravdivě napsány a nejsou falešné výjma věku.

NEBEREME OHLED NA NEZNALOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ANI ŽE JSTE SI JE NEPŘEČTELI!

V případě řešení občanskoprávního sporu bude z obchodních podmínek taktéž citováno.

Klient má vlastnické právo na fotografie nikoli (autorské) je tedy zakázáno tedy fotografie ořezávat,měnit či jinak upravovat.

Taktéž je zakázáno samovolně mazat či stříhat reklamní či ochranné známky.

Taktéž fotografie nemůžete používat ke komerčním účelům bez souhlasu fotografa.

Klient odesláním poptávky souhlasí s zpracováním osobních údajů (dále GDPR) podle nařízení 2016/679 o osobích údajích.

Více na webu v sekci GDPR. Taktéž klient souhlasí s vložením fotografií do alba v aplikaci Zonerama.cz kde budou zálohovány pod heslem.

kde následně klient si fotografie může vyzvednout. Fotografie které vyfotím, nezveřejnuji nikam bez Vašeho souhlasu. Pokud ale budete souhlasit

s veřejněním fotografií mohou být uveřejněni na sociální sítě Facebook, Instagram nebo na web jako porfolio. Dále níže TFP- Time for print

Nabízené služby:

  Veškeré nabízené služby naleznete kliknutím zde.

Odeslání poptávky: 

Pokud máte zájem o fotografování je potřeba nejprve poslat poptávku kterou naleznete v menu pod názvem objednat se nebo odesláním  poptávky na email.

Odesláním poptávky beru na vědomí že máte zájem o fotografování a na základě Vaší poptávky se Vám ozvu s nabídkou. Fotografování je potrvzeno dohodou a následným zasláním částku na č. účtu který naleznete v kontaktech. 

V  případě že není fotografování potvrzeno fotograf, si může zajistit focení s jiným klientem.

Záloha za fotografování:

Cena zálohy přeurčuje fotograf, dle situace a místa fotografování.  Částku zálohy s dalšími instrukcemi  Vám fotograf zašle na adresu kterou jste uvedli v poptávce.

Zrušení fotografování:

Zrušení fotografování se lze uskutečnit na email: domyfotograf@gmail.com nebo na tel.: 737863760.  Na vrácení zálohy při zrušení fotografování se vztahují storno podmínky.

Storno podmínky:

V případě že zrušíte fotografování lze požadovat vrácení zálohy za těchto podmínek. 

Zrušení focení dříve jak 3 dny předem – Vrácení 100% zálohy.

Zrušení focení nejpozději 3 dny před fotografováním:– Vrácení 90% zálohy

Zrušení focení 2 dny před fotografováním -Vrácení 75% zálohy

Zrušení focení 1 den před fotografováním– Vrácení 50% zálohy.

Zrušení focení v den fotografování – Vrácení 0% zálohy.

Nepříchod na  fotografování – Vrácení 0% zálohy.

V případě nemoci- Vrácení 100% částky

V případě zrušení fotografem – Vrácení 100% částky

V případě zrušení fotografování z důvodu nemoci Covid 19– Vrácení 100% částky!

Fotografování:

 Fotografování z pravidla trvá 1-3 hodiny (kromě akcí, sešlostí,událostí atd..)

Časový harmonogram focení naleznete v ceníku.

Pokud je osoba mladší 15 cti let bez  doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce musí mít osoba souhlas že může být fotografována více naleznete v obchodních podmínkách. Formulář naleznete kliknutím zde.

Zpracovávání fotografií:

 Výběr fotografií lze uskutečnit přes stránku Zonerama kam fotograf fotografie vloží s přístupovým heslem které Vám následně předá a fotografie si budete moci vybrat.

Při výběru fotografií nelze fotografie stahovat pouze zobrazovat. Je na klientovy kolik počet fotografií si vybere pak následně mu bude naúčtováno dle ceníku 

Úprava fotografií trvá z pravidla 14 dnů nebo týden podle počtu fotografií. V úpravě fotografií

 je zahrnuto úprava jasu, kontrastu a dalších fotografických nedostatků a následné vložení na stránku zonerama.cz

kde je následně vystaveno heslo.

Předání fotografií:

Fotograf předá fotografie emailem kam vloží odkaz na službu Zonerama.cz s vystaveným heslem klientovy tak aby se k fotografiím nikdo nedostal. Klient si fotografie skontroluje a pokud fotografie budou v pořádku, klient uhradí částku za fotografování kterou mu fotograf taktéž uvedl nebo uvede v  emailu.

Fotografie tatéž lze vyvolat nebo předat na USB- Flash disk, CD za stanovený poplatek

Více informací v ceníku.

Klient má povinnost uhradit částku po schválení upravených fotografií a to 3dnů od schválení jinak má fotograf právo na  udělení manipulačního poplatku nebo předání do občansko právního sporu.

Záloha fotografií:

 Záloha fotografií je určena pro znovu stažení fotografií klientem pokud si klient fotografie klient špatnou náhodou vymaže. Záloha fotografií trvá 2. roky od vložení fotografií na stránku Zonerama.cz. Následně po 2 roky fotografie fotograf smaže.

Jestliže klient si nepřeje zálohování fotografií lze je předat jiným způsobem a fotografie nezálohovat tím příjdete o zálohu a moci fotky si udržet na webu DomyFoto.

V případě že nemáte zájem o zálohování nahlašte to předem fotografovy.

V případě že fotografie už zálohuji a nechcete aby  fotografie byly zálohovány tak mrkněte více info GDPR. 

Reklamace:

Reklamaci lze uplatit při předávání fotografií a to při kontrole fotografií nakonci. Reklamaci lze oznámit na email domyfotograf@gmail.com zde se budu reklamací zabývat.

Za výše uvedených podmínek  lze uplatit reklamaci a následně požadovat opravu fotografií nebo znovu nafocení. 

V případě že klient fotografie schválí a poté bude požadovat reklamaci tak reklamace mu nebude uznána. 

Reklamaci nelze uplatňovat v případě: Nespokojenosti s pletí, oblečením a jiným osobním názorem.

Fotografování akce:

Pořadatel akce který si fotografa objednává nebo poptává  má povinnost před akcí, událostí, sešlostí obeznámit veřejnost informační tabulí lze stáhnout na webu DomyFoto nebo zajistit souhlasy účasníků o  fotografování na této akci.

Fotograf nebere zodpovědnost za nespokojenost účasníků akce že nechtějí být foceni.

V případě že na události je vyvěsený informační banner od DomyFoto, stvrzují účasníci akce že souhlasí s fotografováním a následným zveřejněním na internetu. V případě sporu je potřeba aby se účasník obrátil na pořadatele který má právo s nakládáním fotografií na internetu.

Úloha fotografa je fotografie vyfotit,upravit a následně předat přes systém o

kterém byl pořadatel obeznámen v obchodních podmínkách.

V případě domluvy pořadatelem může fotograf některé fotografie využívat ke komerčním účelům (Propagace, portfolio a další). V případě že s tímto návštěvník nebude souhlasit, nese za toto zodpovědnost pořadatel nikoli fotograf.

Spolupráce TFP- Time for print

Spolupráce Time for print je uzavřena  mezi fotografem a osobou.  Osobě musí být minimálně 15 let, lze udělit i vyjímku jesliže zákonní zástupci s tím souhlasí.

 Fyzická osoba má právo fotografie využít pro svoje potřeby nikoli komerční zdarma dle podespané smlouvy.

 Fotograf má právo vyfocené fotografie využít dle podepsané smlouvy.

TFP Spolupráce je zahájena podepsáním smlouvy (dohody o spolupráci TFP)

Jestliže osobě je méně jak 18 let, musí být obeznámen zákonný zástupce.

Formulíř o spolupráci TFP může ale osoba starší 15 ti let vyplnit sama.Jestliže osoba je mladší 15 cti let musí formulář vyplnit

zákonný zástupce.

Nezletilost a fotografování nezletilích

Fotografování nezletilích je ošetřeno formou souhlasu zákoného zástupce který lze stáhnout na webu.

Při fotografování nezletilé osoby mladší 15 ti let musí být přítomen zákonný zástupce nebo nezletilá osoba musí mít souhlas zákonného zástupce. 

Při fotografování nezletilé osoby starší 15 ti let lze fotografovat nezletilou osobu, ale v případě že zákonný zástupce výslovně s fotografováním svého dítětě nesouhlasí. 

V případě souhlasu zákonného zástupce o  fotografování nezletilé osoby se vztahují stejné obchodní podmínky jako na fyzickou osobu včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů dle GDPR.

Závěrečké ustanovení:

Taktéž klient objednáním služby souhlasí se zpracováním osobních údajů dle nařízení 679/2016 EU.

                                                                                            Více nalezntete na: http://www.domyfoto.cz/gdpr/.

Klient byl obeznámen s obchodními podmínkami, a objednáním služby s nimi souhlasí.

Jestliže klient nesouhlasí s obchodními podmínkami nebo poruší tyto obchodní podmínky lze fotografování zrušit bez nároku na vrácení zálohy a udělení manipulačního poplatku.

V platnosti od 1.5.2020                                                              V Hrádku nad Nisou                                                                  Vyhotovil: Dominik Voksa (DomyFoto)